logogif

Logo2

 

Ein Bewegungsprojekt SH Schöntal

Alle SchülerInnen sollen sich 20 min/d zusätzlich bewegen - z.B. mit dem Footbag

 

activ Fitness

 

winners

The winners are ....

V I D E O S >>

KIDS

                 
Footbag   Langseil     FlashCups   Vew-Do   Fussball
Fuorsquare: Tricks:     Double Dutch                  

101

1 0 1

151

1 5 1  

doubletuch201

2 0 1  

flashcups301

3 0 1  

vewdo401

4 0 1  

Fussball501

5 0 1

Foursquare

1 0 2

footbag152

1 5 2  

doubletuch202

2 0 2  

302

3 0 2  

Vewdo402

4 0 2  

 

 

 

 

footbag153

1 5 3  

203

2 0 3  

 

   

Vewdo403

4 0 3  

Traceur

 

 

 

154

1 5 4  

Multijump

   

 

   

vewdo404

4 0 4  

Traceur

6 0 1

 

 

155

1 5 5  

Multijump251

2 5 1  

 

   

405

4 0 5  

 

 
   

 

   

Multijump252

2 5 2  

 

   

406

4 0 6  

 

 
   

 

   

253

2 5 3  

 

   

407

4 0 7  

 

 
         

254

2 5 4        

408

4 0 8      
                     

409

4 0 9      
                     

410

4 1 0      
                     

411

4 1 1      
                     

412

4 1 2      
                     

 

       

 

 

TEACHERS

 
FlashCups     Vew-Do  

200

2 0 0  

101

1 0 1

201

2 0 1  

102

1 0 2

202

2 0 2  

103

1 0 3

203

2 0 3  

104

1 0 4

204

2 0 4  

 

 

205

2 0 5  

 

 

206

2 0 6      

206

2 0 7      

 

 

 

 

Footbag Disziplinen:

Footbag

Footbag Aufgaben:
Circel Kicking

Bild

www.footbag.ch

Freestyle
Foursquare Testen
Footbag Golf Trick
Footbag Dance Golf Pausenplatz